Video vadba za dojenčke

VIDEO VSEBINA: Razvojno gibalna vadba Baby Handling za dojenčke, prilagojena stopnji razvoja dojenčka

Od enega meseca starosti do obračanja dojenčka


Razvojno gibalna vadba za dojenčke, v obdobju od enega meseca starosti do obračanja dojenčka, kot je prikazana v tem videu, vpliva na kvaliteto gibalnega razvoja od samega začetka do obračanja dojenčka. Hkrati razvojno gibalna vadba vpliva na samo kvaliteto usklajene mišične aktivnosti (mišičnega tonusa), koordinacijo gibanja, na stabilnost…Od obračanja dojenčka do kobacanja in samostojnega usedanja

Razvojno gibalna vadba za dojenčke, v obdobju od obračanja dojenčka do kobacanja in samostojnega usedanja, kot je prikazana v tem videu, vpliva na kvaliteto gibalnega razvoja od obračanja dojenčka do kobacanja in samostojnega usedanja. Ker pa je pri vseh opisanih gibalnih vzorcih in fazah razvoja zelo pomembno s kakšno kvaliteto dojenček vse skupaj osvoji, je bistveno, da ga znamo vzpodbujati na ustrezen in predvsem kvaliteten način.

Od kobacanja in samostojnega usedanja do samostojne hoje dojenčka/otroka

Razvojno gibalna vadba za dojenčke, v obdobju od kobacanja in samostojnega usedanja do samostojne hoje, kot je prikazana v tem videu, vpliva na kvaliteto gibalnega razvoja od kobacanja in samostojnega usedanja do samostojne hoje dojenčka/otroka. Z njo lahko preko kvalitetnih vzpodbud pomagamo k razvoju čim kvalitetnejših čutno gibalnih izkušenj, ki jih bo kasneje ustrezno vključil v svoje vzorce gibanja in drže.

Za prijavo, za spletni dostop do videa, Razvojno gibalna vadba Baby Handling za dojenčke, izvedite sledeči postopek:

V meniju pojdite na zavihek “Moj račun” in se prijavite ali ustvarite nov uporabniški račun.

Po uspešni prijavi, boste v uporabniškem računu kliknili na povezavo za sklenitev naročnine, kjer boste izbrali  video vadbo za dojenčka, za katero želite imeti dostop ter način plačila.   

Po uspešni aktivaciji vaše naročnine za video vsebino, ki ste jo izbrali, se vam bo v zavihku video vadba za dojenčke, pod vadbo za dojenčka, katere obdobje ste izbrali, pokazal  vaš dostop do videa. Za prikaz gumba za dostop, morate biti obvezno prijavljeni v vaš uporabniški račun.

V primeru tehničnih težav, nas prosim kontaktirajte na podpora@baby-handling.com.

Zakaj razvojno gibalna vadba Baby Handling za dojenčke, če pa razvoj pri dojenčkih, otrocih poteka sam od sebe?

KER NAM JE POMEMBNA KVALITETA OTROKOVEGA GIBALNEGA RAZVOJA IN MU PRI TEM LAHKO POMAGAMO.

Razvojno gibalna vadba Baby Handling je zasnovana po svetovno priznanem nevrofizioterapevtskem  Bobath konceptu. Bobath koncept se uporablja po celem svetu v razvojno nevroloških obravnavah otrok z manjšimi ali večjimi motnjami v gibalnem razvoju. Temelji na kvalitetnih vzorcih gibanja in drže ter na kvalitetnih čutno gibalnih izkušnjah, ki jih dojenček preko različnih vaj in položajev občuti in integrira v svoje samostojno gibanje ter držo.

Bolj kot kdaj, nam je pomembno s kakšno kvaliteto, bo določen gib, gibalni vzorec naredil!

Razvojno gibalna vadba Baby Handling sledi naravnemu poteku gibalnega razvoja dojenčka, pri tem pa v prvi vrsti posveča pozornost na kvaliteto gibalnega razvoja in ne na samo hitrost gibalnega razvoja.

Dojenčkovega gibalnega razvoja ne forsiramo, ga ne vzpodbujamo v stvari na katere še ni pripravljen. Zato ga ne postavljamo v določene položaje (sedenje, stoja, …). Bolj kot določen položaj je pomembno to, kako je dojenček do tega prišel in kako bo iz tega položaja nadaljeval. Pomembni so aktivni in kvalitetni prehodi iz enega položaja v drug položaj. Nikakor pa ne, da dojenček sedi, ker smo ga mi posedli, da stoji, ker smo ga mi postavili na noge in podobno.  Dojenčku damo čas in ko bo pripravljen bo zmogel sam. Med tem časom pa ga lahko vzpodbujamo s kvalitetno pripravo v okviru njegovih zmožnosti.

Pomembno je, da dojenčka pri izvajanju razvojno gibalnih vaj ustrezno aktiviramo. Kajti aktivno izvajanje vaj je veliko bolj učinkovito in koristno, kot pa pasivno ponavljanje, dojenček pa aktivnosti ne zgradi.

Gibalni razvoj dojenčka spremljamo in mu med izvajanjem vaj, tisto kar zmore sam, to tudi dopustimo oziroma ga k temu še dodatno vzpodbudimo. Bolj intenzivno in s primerno izvedbo vaje pa mu malo bolj pomagamo tam, kjer rabi še malo naše aktivne vzpodbude.

Pri dojenčkih, ki nimajo razvojnih težav in drugih posebnosti v razvoju, se razvojno gibalna vadba Baby handling, izvaja vedno enakomerno, tako za eno, kot za drugo stran telesa, obenem pa vplivamo na sam center, sredino, torej trup. Močan, stabilen in mišično usklajen tonus v trupu so bistvenega pomena za kvaliteten gibalni razvoj dojenčka. Iz tega izhajajo kvalitetni gibalni vzorci in kvaliteten gibalni razvoj celega telesa, brez kompenzacij in iskanja nekvalitetnih bližnjic.

Ravno razvojno gibalna vadba Baby Handling, vpliva na to kvaliteto ustreznega gibalnega razvoja dojenčka. Z njo že v naprej preprečujemo pojav raznih kompenzacij v razvoju gibanja in drže, ki bi dojenčku na dolgi rok lahko škodile in vplivale na samo kvaliteto njegovega gibanja ter drže tudi kasneje v življenju.

Trenutno ste brez internetne povezave