Razvojno gibalne vadbe za dojenčke

Kar dojenček pridobi v prvem letu starosti, mu ostane za celo življenje

Kako zelo pomembno je, da v poplavi informacij in ponudbe, znamo ločiti vadbe za dojenčke. Poznamo takšne, ki so kvalitetne, strokovno podprte in primerne za našega otroka ter take, ki to niso.

Vadba za dojenčke

Veliko staršev se odloči, da bi želeli svojemu otroku ponuditi nekaj več. In ker je ponudbe veliko, napačno predvidevajo, da so razvojno gibalne vadbe za dojenčke vse dobre, enako kvalitetne. Ko se odločite, oziroma se odločate, je potrebno biti pozoren na kar nekaj stvari. V prvi vrsti gre za vašega otroka, ki mu vedno želite le najboljše. Ko se odločate, se vedno pozanimajte, kdo vodi omenjeno vadbo. Čeprav se nekaterim morda zdi, da vadbe za dojenčke niso neka zakomplicirana znanost, temu ni čisto tako. V ozadju gibanja se skriva precej zapleten živčno-mišični sistem, poleg še drugih sistemov, ki prav tako vplivajo na gibanje in držo. Pri dojenčkih pa je vse skupaj še bolj zapleteno. Tako gibanje, se kot vse ostalo, še razvija. Ravno zaradi tega zahteva še toliko več znanja iz različnih področij, združenega v celoto.

Katere vadbe za dojenčke izbrati

Ključnega pomena je, da oseba, ki se ukvarja z razvojem dojenčka, do potankosti ve kako poteka normalni gibalni razvoj dojenčka. Če oseba dobro pozna normalni razvoj, lahko govori tudi o poteku abnormalnega razvoja, oziroma o odstopanju od normalnega. In ravno tukaj je največkrat pomanjkljivost razvojno gibalnih vadb, da se ljudje lotijo stvari, za katere niso primerno strokovno usposobljeni.

Res je, da otrok, ki nima težav z gibalnim razvojem, prenese in se prilagodi na marsikaj. Problem se pojavi, če je napačnih gibalnih vzorcev in nekvalitete gibanja veliko. Takrat pa tudi normalno potekajoč gibalni razvoj lahko postane abnormalen. Nekdo, ki vodi razvojno gibalno vadbo brez ustrezne strokovne usposobljenosti ne ve, da so pri otroku mogoče težave že prisotne. S tem, ko vaje ne prilagodi otroku, glede na njegove težave, s tem še poudarja in vzpodbuja nepravilne vzorce gibanja in drže. Ni važno samo to, da se dela, važno je, da se dela kvalitetno in v skladu poznavanja kvalitetnega gibalnega razvoja.

Kvalitetne vadbe

To kar dojenčku damo v prvem letu njegovega življenja, to mu bo ostalo za celo življenje. Za to je to še toliko bolj pomembno, da gibanje in razvoj pri dojenčku poteka s primerno kvaliteto. Če dojenček razvije pravilne in kvalitetne vzorce gibanja in drže, bo imel v dobi odraščanja in v odrasli dobi, precej manj težav z obrabami sklepov, bolečinami in podobnim. Napačno razviti vzorci gibanja in drže lahko privedejo do različnih težav, kot so bolečine, obrabe, zmanjšano gibljivost, deformacije in podobno.

Ravno s tem namenom poudarjam še enkrat, je pomembna kvaliteta. In ravno zaradi pomanjkanja kvalitetno in strokovno vodenih razvojno gibalnih vadb za dojenčke, sem se odločila, da nekaj naredim tudi na tem področju. Moj namen je, da s strokovnim znanjem pomagam k bolj kvalitetnemu gibalnemu razvoju, tudi dojenčkom, ki z gibalnim razvojem nimajo kakšnih večjih težav. Razvojno gibalna vadba Baby Handling je torej namenjena vsem dojenčkom, katerih starši se zavedajo pomembnosti kvalitete gibalnega razvoja za celo življenje.

Članek objavljena na zastarse.si.

Deli s prijatelji:

Trenutno ste brez internetne povezave